conscious personal coaching logo

The Chronic Pain Coach

conscious personal coaching logo

The Chronic Pain Coach

  Menu

Algemene voorwaarden

Je kan de voorwaarden hier downloaden: Link


Het Nederlands recht:
Is van toepassing op elke overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden staan. De Nederlandse rechtbank Oost Brabant is bevoegd om kennis te nemen en op te treden in het geval van eventuele verschillen. De CPC® gaat ervan uit dat jij als deelnemer de inhoud met gezond verstand zult beoordelen en er vanuit handelt.

De deelnemer:
Dient zich ervan bewust te zijn dat de CPC® geen arts is. Het is aan te raden om daarom altijd eerst een arts te raadplegen voordat je met het programma begint. Dit om acute en levensbedreigende situaties en aandoeningen te voorkomen en uit te sluiten. De CPC® geeft geen medisch advies en of medische oplossing. Het is een coaching-programma dat probeert doormiddel van kennis je te helpen Chronische/langdurige pijn klachten te overwinnen.


Copyright©
De videolessen en het daarbijbehorende e-book zijn eigendom van  Jan-Geert van Rosmalen, grondlegger van de CPC®. Het is niet toegestaan de inhoud van het e-book en/of de video’s en audio files over te nemen en te verspreiden. 

Als deelnemer van de CPC®e stem je er automatisch mee in dat elke overtreding hiervan leidt tot een direct opeisbare boete van minimaal €20.000 per overtreding.

De boete laat het recht van de CPC® onverlet om, naast de boete, eveneens alle daadwerkelijk gemaakte juridische kosten en daadwerkelijk geleden schade op de overtreder te verhalen.

Het is toegestaan om korte tekstfragmenten en one-liners te citeren op social media onder vermelding van ‘bron thechronicpaincoach.com, Instagram, Facebook, YouTube, Linkedin. Bij twijfel graag toestemming vragen per e-mail via: info@consciouspersonalcoaching.com

Aansprakelijkheid:
De CPC® kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten ten gevolgen van het volgen van het programma. De claim 100% pijnvrij ligt geheel bij de daadkracht van de deelnemer. Resultaten uit het verleden waarop de CPC® is gebaseerd, te-samen met bevindingen van dr. John Sarno Phd laten zien dat het mogelijk is.

Verantwoordelijkheid:
De deelnemer is geheel zelf verantwoordelijk voor het bestrijden van zijn chronische pijn. de CPC® is er enkel om jou te coachen in dit proces. Elke persoon is uniek. Zo zal ook elke transformatie een ander pad met eigen tempo kiezen. Wel zal de kans van slagen exponentieel toenemen als de deelnemer toewijding en doorzettingsvermogen toont. Het maken van beslissingen op basis van de door ons gepresenteerde programma’s, en diensten gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer. Op geen enkele wijze kan de CPC® aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

Betalingen:
Deze vinden plaats op de website. De deelnemer krijg een half jaar toegang tot het programma. Mocht de deelnemer door overmacht het programma niet kunnen volgen, kunnen de coachingsessies worden verplaatst. Er is na 14 dagen geen restitutie mogelijk.

Jan van Rosmalen & CPC® team

Powered By ClickFunnels.com